Ubuntu 18.04/16.04/14.04 双硬盘分区方案

记录Ubuntu 18.04/16.04/14.04 双硬盘分区方案。

首先,基本配置是:

512G SDD +2T 机械  ,内存 64G

大神推荐分区方案 :

固态部分:

1.主分区  500M  EFI分区                (用作EFI启动500M完全足够)

2.主分区  500M  /boot                  (开机程序500M完全足够)

3.主分区  64G    swap  交换分区    (按照内存大小来设置)

4.主分区 剩下部分  /                      (根目录,相当于我的电脑)

机械部分:

1.主分区  所有部分  /home              (home 用来存储用户的数据)

更多Ubuntu相关信息见Ubuntu 专题页面 https://www.linuxidc.com/topicnews.aspx?tid=2

© 版权声明
THE END
点赞0
抢沙发
头像
提交
头像

昵称

取消
昵称
一言一语