• dushu.tw 读书网、小说免费阅读网站

zcloudme 59刀服务器

网站 举个栗子 640次浏览 已收录 2个评论 扫描二维码

PS:博主没有上车。因为没有低价车票,现在观望中……

香港大带宽预售  3月24号交付
Xeon E5-2620 v3 *2
32GB DDR4 RAM
480G Intel SSD
30Mbps Unmetered
5 IPs

优惠码:2020-50off  优惠后价格:$59.5
订购地址:https://www.zcloudme.com/cart.php?a=add&pid=4
线路测试:https://paste.ubuntu.com./p/Np8PDCVPdf/

大佬们看看怎么样。

晚点放出LooKingGlass

zcloudme  59刀服务器

广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 154.204.31.1 3.81 ms AS136800 中国 香港 cloudinnovation.org
2 172.16.12.57 11.54 ms * 局域网
3 63.140.7.21 1.63 ms AS4809 中国 香港 chinatelecom.com.hk
4 59.43.246.181 1.50 ms * 中国 电信
5 59.43.248.249 5.13 ms * 中国 广东 广州 电信
6 *
7 59.43.130.161 7.82 ms * 中国 广东 广州 电信
8 202.97.70.14 54.37 ms * 中国 广东 广州 电信
9 183.61.221.189 72.05 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
10 183.56.128.14 66.17 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
11 14.215.116.1 59.80 ms AS58543 中国 广东 广州 电信

———————————————————————-
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
1 154.204.31.1 1.26 ms AS136800 中国 香港 cloudinnovation.org
2 172.16.12.57 11.53 ms * 局域网
3 63.140.7.21 0.43 ms AS4809 中国 香港 chinatelecom.com.hk
4 59.43.247.85 23.95 ms * 中国 广东 广州 电信
5 59.43.187.177 5.19 ms * 中国 广东 广州 电信
6 59.43.182.237 31.32 ms * 中国 电信
7 59.43.246.213 31.88 ms * 中国 上海 电信
8 59.43.138.45 37.88 ms * 中国 上海 电信
9 101.95.88.42 64.38 ms AS4812 中国 上海 电信
10 101.95.120.109 54.66 ms AS4812 中国 上海 电信

———————————————————————-
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
1 154.204.31.1 1.87 ms AS136800 中国 香港 cloudinnovation.org
2 172.16.12.57 0.36 ms * 局域网
3 63.140.7.21 1.19 ms AS4809 中国 香港 chinatelecom.com.hk
4 59.43.246.181 0.41 ms * 中国 电信
5 59.43.188.125 70.27 ms * 中国 广东 广州 电信
6 59.43.187.113 4.80 ms * 中国 广东 广州 电信
7 59.43.130.153 6.19 ms * 中国 广东 广州 电信
8 59.43.98.206 15.64 ms * 中国 福建 厦门 电信
9 27.159.81.246 54.09 ms AS133775 中国 福建 厦门 电信
10 *
11 *
12 117.28.254.129 16.55 ms AS133775 中国 福建 厦门 电信

———————————————————————-
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 60 byte packets
1 154.204.31.1 1.57 ms AS136800 中国 香港 cloudinnovation.org
2 172.16.12.57 0.33 ms * 局域网
3 63.140.7.21 0.40 ms AS4809 中国 香港 chinatelecom.com.hk
4 59.43.247.93 0.44 ms * 中国 香港 电信
5 59.43.188.125 3.11 ms * 中国 广东 广州 电信
6 *
7 59.43.130.149 6.06 ms * 中国 广东 广州 电信
8 59.43.18.245 7.90 ms * 中国 广东 广州 电信
9 219.158.40.169 9.17 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 219.158.10.249 73.25 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 219.158.21.242 66.44 ms AS4837 中国 重庆 联通
12 113.207.25.138 76.55 ms AS4837 中国 重庆 联通

———————————————————————-
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 60 byte packets
1 154.204.31.1 1.22 ms AS136800 中国 香港 cloudinnovation.org
2 172.16.12.57 1.53 ms * 局域网
3 63.140.7.21 0.37 ms AS4809 中国 香港 chinatelecom.com.hk
4 59.43.246.177 1.08 ms * 中国 广东 广州 电信
5 59.43.248.201 5.36 ms * 中国 广东 广州 电信
6 59.43.187.141 15.65 ms * 中国 广东 广州 电信
7 59.43.130.113 11.00 ms * 中国 广东 广州 电信
8 59.43.18.241 7.18 ms * 中国 广东 广州 电信
9 219.158.40.169 11.24 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 219.158.9.73 48.30 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 219.158.105.42 76.12 ms AS4837 中国 四川 成都 联通
12 119.6.197.206 81.31 ms AS4837 中国 四川 成都 联通
13 119.7.220.218 82.80 ms AS4837 中国 四川 成都 联通
14 119.6.6.6 72.18 ms AS4837 中国 四川 成都 联通

———————————————————————-
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
1 154.204.31.1 1.52 ms AS136800 中国 香港 cloudinnovation.org
2 172.16.12.57 0.30 ms * 局域网
3 172.20.13.53 15.96 ms * 局域网
4 *
5 223.120.2.53 3.86 ms AS58453 中国 香港 移动
6 223.120.2.10 6.69 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
7 221.183.55.62 8.39 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
8 221.176.24.141 7.55 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
9 221.176.22.161 16.39 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
10 221.176.17.93 34.80 ms AS9808 中国 上海 移动
11 221.183.12.162 33.93 ms AS9808 中国 上海 移动
12 117.185.10.242 39.24 ms AS9808 中国 上海 移动
13 120.204.194.6 40.31 ms AS9808 中国 上海 移动
14 120.204.194.14 42.83 ms AS9808 中国 上海 移动
15 *
16 183.192.160.3 38.21 ms AS9808 中国 上海 移动

———————————————————————-
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 60 byte packets
1 154.204.31.1 2.12 ms AS136800 中国 香港 cloudinnovation.org
2 172.16.12.57 0.32 ms * 局域网
3 172.20.13.53 0.34 ms * 局域网
4 *
5 *
6 223.120.2.14 16.28 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
7 221.183.55.58 8.64 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
8 221.183.25.122 58.91 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
9 *
10 221.176.22.94 92.37 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
11 221.176.21.113 59.20 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
12 *
13 221.183.19.42 103.19 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
14 *
15 223.87.85.54 93.25 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
16 183.221.253.100 99.03 ms AS9808 中国 四川 成都 移动

———————————————————————-
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
1 154.204.31.1 4.77 ms AS136800 中国 香港 cloudinnovation.org
2 172.16.12.57 0.39 ms * 局域网
3 63.140.7.21 0.46 ms AS4809 中国 香港 chinatelecom.com.hk
4 59.43.247.93 0.45 ms * 中国 香港 电信
5 59.43.246.225 39.30 ms * 中国 广东 广州 电信
6 59.43.188.73 42.18 ms * 中国 北京 电信
7 59.43.132.9 42.10 ms * 中国 北京 电信
8 59.43.80.2 93.67 ms * 中国 北京 电信
9 202.97.34.34 96.24 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
10 202.97.18.233 92.94 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
11 202.97.15.86 75.80 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
12 *
13 101.4.117.33 91.92 ms AS4538 中国 湖南 长沙 教育网
14 *
15 101.4.112.29 91.67 ms AS4538 中国 重庆 教育网
16 101.4.117.53 91.93 ms AS4538 中国 重庆 教育网
17 101.4.116.90 93.41 ms AS4538 中国 四川 成都 教育网
18 202.115.255.254 880.84 ms AS4538 中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
19 202.115.254.238 92.95 ms AS4538 中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
20 202.115.0.1 93.01 ms AS4538,AS24355 中国 四川 成都 电子科技大学 教育网
21 *
22 202.112.14.151 92.95 ms AS24355 中国 四川 成都 教育网

———————————————————————-

 

 


举个栗子 , 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨本网站采用BY-NC-SA协议进行授权
转载请注明原文链接:zcloudme 59刀服务器
喜欢 (1)
举个栗子
关于作者:
建筑工地上施工员,闲暇时弄个博客打发时间,
举个栗子
发表我的评论
取消评论
表情 贴图 加粗 删除线 居中 斜体 签到
(2)个小伙伴在吐槽
  1. 观望的怎么样了?服务器行吗?
    书生2020-05-10 15:48 回复